มารน้อยลอยลม https://sorceress.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-11-2014&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-11-2014&group=1&gblog=44 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่ออ่านดวงแล้วหวั่นไหว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-11-2014&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-11-2014&group=1&gblog=44 Fri, 28 Nov 2014 10:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-09-2014&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-09-2014&group=1&gblog=43 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[24 ก.ย. 2557]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-09-2014&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-09-2014&group=1&gblog=43 Wed, 24 Sep 2014 23:51:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-09-2014&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-09-2014&group=1&gblog=42 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[23 ก.ย. 2557]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-09-2014&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-09-2014&group=1&gblog=42 Tue, 23 Sep 2014 22:41:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-09-2014&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-09-2014&group=1&gblog=41 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[22 ก.ย. 2557]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-09-2014&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-09-2014&group=1&gblog=41 Mon, 22 Sep 2014 19:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=29-04-2014&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=29-04-2014&group=1&gblog=40 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกหลายวัน.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=29-04-2014&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=29-04-2014&group=1&gblog=40 Tue, 29 Apr 2014 11:38:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=08-04-2014&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=08-04-2014&group=1&gblog=39 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกหลายวัน...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=08-04-2014&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=08-04-2014&group=1&gblog=39 Tue, 08 Apr 2014 11:32:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-03-2014&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-03-2014&group=1&gblog=38 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[การเอาชนะกัน ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น.....แถมหิวอีกต่างหาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-03-2014&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-03-2014&group=1&gblog=38 Fri, 28 Mar 2014 11:31:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-03-2014&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-03-2014&group=1&gblog=37 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุเกิดที่งานเกษตรแฟร์...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-03-2014&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=28-03-2014&group=1&gblog=37 Fri, 28 Mar 2014 9:10:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-03-2014&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-03-2014&group=1&gblog=36 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปกรรมมีจริงมั้ย....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-03-2014&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-03-2014&group=1&gblog=36 Mon, 24 Mar 2014 15:32:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=16-03-2014&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=16-03-2014&group=1&gblog=35 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[มาสักการะรอยพระพุทธบาท ที่เขาคิชฌกูฏ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=16-03-2014&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=16-03-2014&group=1&gblog=35 Sun, 16 Mar 2014 7:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=14-03-2014&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=14-03-2014&group=1&gblog=34 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[พี่ยามเรียก ....หัวหน้า.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=14-03-2014&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=14-03-2014&group=1&gblog=34 Fri, 14 Mar 2014 11:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=11-03-2014&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=11-03-2014&group=1&gblog=33 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเล่นกับหลานที่เชียงใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=11-03-2014&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=11-03-2014&group=1&gblog=33 Tue, 11 Mar 2014 11:35:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=04-03-2014&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=04-03-2014&group=1&gblog=31 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อขโมยมาลักมอเตอร์ไซด์......]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=04-03-2014&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=04-03-2014&group=1&gblog=31 Tue, 04 Mar 2014 14:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-01-2014&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-01-2014&group=1&gblog=30 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกหลายวัน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-01-2014&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-01-2014&group=1&gblog=30 Thu, 23 Jan 2014 18:10:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-12-2013&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-12-2013&group=1&gblog=29 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[เกรียนเล็ก ๆก่อนนอน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-12-2013&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-12-2013&group=1&gblog=29 Sun, 22 Dec 2013 1:20:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=16-12-2013&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=16-12-2013&group=1&gblog=28 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อวานเป็นวันที่ยุ่ง ๆอีก 1 วัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=16-12-2013&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=16-12-2013&group=1&gblog=28 Mon, 16 Dec 2013 17:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-12-2013&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-12-2013&group=1&gblog=27 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[Amazing]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-12-2013&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-12-2013&group=1&gblog=27 Sun, 15 Dec 2013 3:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=06-12-2013&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=06-12-2013&group=1&gblog=26 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแห่งประวัติศาสตร์ ขอจดไว้ก่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=06-12-2013&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=06-12-2013&group=1&gblog=26 Fri, 06 Dec 2013 11:36:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=02-12-2013&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=02-12-2013&group=1&gblog=25 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกหลายวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=02-12-2013&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=02-12-2013&group=1&gblog=25 Mon, 02 Dec 2013 23:17:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-11-2013&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-11-2013&group=1&gblog=24 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเดียวทัวร์ 3 โรงพยาบาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-11-2013&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=23-11-2013&group=1&gblog=24 Sat, 23 Nov 2013 22:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=10-10-2013&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=10-10-2013&group=1&gblog=23 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงเรียบร้อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=10-10-2013&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=10-10-2013&group=1&gblog=23 Thu, 10 Oct 2013 8:26:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=10&gblog=2 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเรียนที่ 2 เจ้ อยากเล่น เบส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=10&gblog=2 Fri, 22 Nov 2013 10:18:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=10&gblog=1 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเรียนที่ 1 เจ้ อยากเรียน กีต้าร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=10&gblog=1 Fri, 22 Nov 2013 10:11:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-02-2015&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-02-2015&group=9&gblog=3 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[How to Debug C Program using gdb in 6 Simple Steps]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-02-2015&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=24-02-2015&group=9&gblog=3 Tue, 24 Feb 2015 11:40:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=9&gblog=2 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[Shell script check Process]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=22-11-2013&group=9&gblog=2 Fri, 22 Nov 2013 10:29:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-10-2013&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-10-2013&group=9&gblog=1 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[เกริ่น...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-10-2013&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-10-2013&group=9&gblog=1 Tue, 15 Oct 2013 13:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-10-2013&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-10-2013&group=5&gblog=2 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[เกรียนเล็กน้อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-10-2013&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=15-10-2013&group=5&gblog=2 Tue, 15 Oct 2013 9:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=01-05-2012&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=01-05-2012&group=4&gblog=2 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดประตูสู่อุบลราชธานี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=01-05-2012&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=01-05-2012&group=4&gblog=2 Tue, 01 May 2012 9:03:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=03-04-2012&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=03-04-2012&group=4&gblog=1 https://sorceress.bloggang.com/rss <![CDATA[พาไปเที่ยวงานวัดค่ะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=03-04-2012&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sorceress&month=03-04-2012&group=4&gblog=1 Tue, 03 Apr 2012 9:03:27 +0700